SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM - pályázat


A Móricz DSE labdarúgó szakosztályának sportfejlesztési programja a 2011-2012-es tanévre 

Iskolánk 1982-es indulásától kezdve meghatározó szerepet játszik testnevelési és sportmunkájával Nyíregyháza város és Sz.SZ.B. megye diáksport életében. 1980-as években újszerű utánpótlás képzési formák indultak be Magyarországon. Lényege, hogy minél több gyerekkel megszerettetni a mozgást, a labdarúgást, a tehetséges sportoló gyerekeknek maximálisan megteremteni a tanulás és sportolás feltételeit, napi kapcsolatot tartani a sportegyesületekkel, a Nyírsulival, kollégiumokkal. Ebbe a képzési rendszerbe kerültek Nyíregyháza és Sz.Sz.B. megye legtehetségesebb gyermeklabdarúgói, és lettek ezen sportág kiváló művelői. Ezt a lelkiismeretes munkát vállalta fel iskolán 1982-ben ezzel szolgálva e nemes ügyet, és lettek ezen sportág kiváló művelői. Kiemelt óraszámmal, sokféle érdeklődést biztosító tömegsport rendezvénnyel, labdarúgó sportcsoportokban végzett színvonalas munkával biztosítjuk a sokoldalú képzés és kibontakozás lehetőségét. Mindenki megtalálhatja számítását, tehetségeinket a Nyírsuli labdarúgó szakosztályába irányítjuk. A kezdetektől / 30 éve / a labdarúgás kiemelt sportág volt, mely tevékenységének magas színvonalát bizonyítja a sok-sok országos színtű eredmény, a rendszerből kikerülő élsportolók helytállása.
Célkitűzésünk a Móricz DSE 2007. évi megalakulásával továbbra sem változott, minél több gyerekkel megszerettetni a mozgást, a labdarúgást, tehetségeink fejlődési útjának biztosításával. Szakmai képzésünk irányelve az UEFA "B" tanfolyam ismeret anyaga.
A szakosztályban 50 fiú sportol, várható növekmény év közben10-12 sportoló. igény mutatkozik a lány labdarúgó tevékenység beindítására is mely feltételeinek kialakítása a jövő feladta kell, hogy legyen. Jelenleg labdarúgásban 4 korcsoportot versenyeztetünk a diákolimpiai rendszerben, I.-II.-III.-IV. korcsoport. Eredményességünket igazolja, hogy rendszeresen ott vagyunk a diákolimpia megyei döntőjén, és több országos dobogós helyezéssel rendelkezünk. A labdarúgó szakosztályban sportolók létszáma stabil, az év közben jelentkezők csoportba történő bekerülése biztosított.

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése:

Szakosztályunk színvonalas képzési tevékenységének fontos része, hogy a sporteszközök változatosak, sokszínűek, megbízhatóak legyenek, a fejlődő módszerek követelményeinek megfelelve, a sportfelszerelések pedig kellően képviseljék DSE szakosztályunkat. Ezen területen helyzetünk nem ideális, ezért törekszünk hiányzó felszereltségünk beszerzésére, pótlására.
Eszköz igénylése a színvonalas szakmai munkához:
 - 10 db négyes és 10 db ötös méretű labda, labdatartó zsákkal
 - bója készletek
 - 15 db garnitúra mez-nadrág és sportszár
 - koordinációs karikák 20 db és koordinációs létrák 2 db
 - gátak három méretben, méretenként 12 db
 - medicinlabda: 3kg / 5 db és 2kg / 5 db

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök:
Sérülések megelőzése, kezelése, kötszerek, fáslik, kenőcsök.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek:
A felkészítést segítő, saját rendezésű tornával kapcsolatban felmerülő rendezési, játékvezetői és egyéb költségek.
 

2011/12-es évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek:
 
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése:
430.000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök:
50.000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek:
20.000 Ft
ÖSSZESEN:
500.000 Ft

A program teljes összevont költségvetése a 2011/12-es bajnoki évadra:

Önrész: 50.000 Ft  Igényelt támogatás: 450.000 Ft  Összesen: 500.000 Ft     Az igényelt támogatás jóváhagyásra került.


A Móricz DSE labdarúgó szakosztályának sportfejlesztési programja a 2012-2013-as tanévre

Iskolánk 1982-es indulásától kezdve a mai napig meghatározó szerepet játszik a testnevelési és sportmunka. A 2011/2012- es tanévben is szerepeltünk a Sportfejlesztési programban, melynek elnyerésével kiemelten a sporteszközök tárházát igyekeztünk gyarapítani. A Móricz DSE 2007. évi megalakulása óta a célkitűzéseink továbbra is változatlanok, minél több gyerekkel megszerettetni a mozgást, a labdarúgást, tehetségeink fejlődési útjának biztosításával. A Nyírsulival / Nyíregyháza legnagyobb labdarúgó nevelő bázisa / továbbra is együttműködő a kapcsolatunk, ezáltal a legügyesebb gyerekek fejlődési útja biztosított. A szakmai munkánk irányelvét az UEFA „B” tanfolyam ismeretanyaga határozza meg. A 2011/2012-es tanévben négy korcsoportban neveztünk a labdarúgó Diákolimpia versenysorozatában és a következő 2012/2013-as tanévben is négy korcsoportban valósítjuk meg a gyerekek versenyeztetését.

A 2012/2013-as sportfejlesztési program által biztosított támogatással az I. korcsoport és a II. korcsoportos tanulóink képzését, fejlesztését szeretnénk kiemelten megerősíteni. A labdarúgó szakosztálynak szüksége van az edzői team bővítésére, melyet a labdarúgást oktatni kívánó testnevelő labdarúgói licenc, megszerzésével kívánjuk megvalósítani. A négy korcsoportban 60, a két kiemelten támogatandó korcsoportban jelenleg is 30 gyerek sportol, az évközben jelentkező gyerekek csoportba történő bekerülése biztosított, az első és második korcsoportban 10%-os növekmény elérhető célkitűzésével.

2011 szeptemberétől iskolánk három tagintézménnyel bővült, ezáltal a tagintézményi gyerekeknek is lehetőségük van ezen csoportokban történő bekerülésre, képzésére, versenyeztetésére, a felkészülési és Diákolimpiai versengéseken egyaránt. Ezen sokrétű tevékenységet igyekszünk hatékonyan megvalósítani, a pályázati és iskolai lehetőségeink szerint.

A Móricz DSE lehetőségei szűkösek, viszont a sportfejlesztési program támogatásával kibővülnek a lehetőségeink. Növelhetjük a szakmai munka sokoldalúságát, színességét, eszközeink tárházát, lehetőség nyílik a szakmai tevékenység elismerésére. A sport a mozgás megszerettetésén túl kellő erőt tudunk mozgósítani a tehetséges gyerekek felfedezésére, képzésére, olyan feltételek biztosításával, ahol ügyességük, tehetségük kibontakozhat. Ezért tartjuk életszerűnek a programot, mert naponta hozzá járul céljaink megvalósításához.


Támogatás jogcíme: Utánpótlás nevelési feladatok

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése:
Eszköztárunk, felszerelésünk folyamatos igénybe vételtől használódik, elhasználódik, ezért pótlásuk nélkülözhetetlen, az újabb eszközök hatékonyabbá teszik a szakmai munkát.

Személyszállítási költsége:
Iskolánkhoz közeli diákolimpia, felkészülési tornán való szereplés.

Rendezés, felkészítés, képzési költségek:
Felkészülést segítő saját rendezésű torna rendezési költsége, testnevelői labdarúgó licenc megszerzése a programhoz kapcsolódó szándékkal, ha MLSZ nyíregyházi szervezéssel tanfolyamot indít.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja:
Edzések, tornák tornatermi bérléséből adódó költségek kifizetése,

Felkészítéssel, edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége:
A labdarúgó tornák, versenyek megrendezése során felmerülő szállási, étkezési költségek biztosítása.

A programban résztvevő sportszakember személyi jellegű ráfordítása:
A programban résztvevő felkészítő, és versenyeztetői tevékenység elismerése tíz havi bontásban.

A 2012/2013-as évadra felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek:
 
Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege
Közreműködői
díj összege
Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági díj
Támogatás
összesen
A program
megvalósításához
szükséges önrész
Utánpótlás-nevelési feladatok 1.698.285 Ft 0 Ft 17.154 Ft 1.715.439 Ft 190.604 Ft