Dokumentumtár  -  Intézményi dokumentumok - Közadataink

Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog kiteljesítéseként, az információs társadalom fejlődését elősegítendő az Országgyűlés elfogadta az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt. E törvény célja, összhangban az adatvédelmi törvény 2005. június 1-jétől hatályos módosításával is, az, hogy meghatározza az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek elektronikus formában kötelesek a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat közzétenni. A törvény szerint az elektronikus közzétételt az adatok internetes honlapon való hozzáférhetővé tételével kell teljesíteni, úgy, hogy a hozzáférés legyen ingyenes és anonim módon igénybe vehető.

Fenntartónk:    Nyíregyházi Tankerületi Központ    4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.    Telefon: 06 (42) 795 315

Elérhetőségünk:    Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola,    4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.
 
Telefon:
-   Titkárság (intézményvezető): +36 (42) 512 871
-   Porta (étkezés lemondás, üzenetek átadása) +36 (30) 1766 277
-   Gazdasági iroda (gazdasági ügyintéző) +36 (30) 1766 276

Weboldalunk címe: www.moricziskola.hu
Elektronikus levelezési címünk: moricziskola.nyh@gmail.com

Belépés a közadatkereső országos adatbázisába
országos adatbázis

 
DOKUMENTUMOK Publikálás Fájlformátum
Közzétételi  lista  2020 / 2021. tanév 2020.10.07. (112 kb)
Szakmai alapdokumentum 2020.09.10. (92 kb)
Pedagógiai program 2020.10.26. (1990 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat 2020.08.29. (2076 kb)
Házirend 2021.03.01. (500 kb)
Házirend - függelék   -   Általános Járványügyi Szabályok
2021.03.01.
(36 kb)
Térfigyelő rendszer szabályzat 2014.02.12. (89 kb)
Járványügyi Intézkedési Terv  (4.sz.módosítás)
2020.10.14.
(443 kb)
Tankönyvekkel kapcsolatos információk 2019.08.22.
Köznevelési eszköz- és felszerelésjegyzék
2020.10.15.
(805 kb)