Személyi feltételek
Iskolánkban 41 pedagógus dolgozik. 16 tanító néni foglalkozik alsó tagozatos nebulóinkkal, 25 tanár tanítja a felső tagozatosokat. Négy nevelést oktatást közvetlenül segítő (NOKS) dolgozó segíti munkájukat. A gazdasági munkát egy dolgozó látja el. Zavartalan munkánk érdekében egy karbantartó tevékenykedik. Iskolánkat 4 takarító néni tartja tisztán, és portás vigyáz a biztonságra. Külső környezetünk szépségéről, tisztaságáról udvari munkás gondoskodik.

Tanulóink létszáma 430-440 fő között mozog. Osztályaink száma 18, mely évfolyamonként több osztályt jelent. A létszám átlagosan 24 fő. A leendő első osztályokban arra törekszünk, hogy lehetőleg 25 tanulónál ne legyen több. Gyerekeink a város különböző részeiből érkeznek. A beiskolázás évek óta sikeres. Az 1. osztályos, illetve az újonnan érkezett tanulók beilleszkedése az iskolai szokásrendbe általában nem okoz gondot. Tanulóink kb. 90%-ának magatartása és szorgalma példás vagy jó. Az iskola tanulmányi eredménye: 4,1. A kitűnő tanulók száma 100-120 fő között ingadozik.

A pedagógusok továbbképzése folyamatos, a törvényi előírásoknak megfelelő. Mára a mindennapi munka szerves részévé vált az interaktív táblák és a számítógépek segítségével történő oktatás. 

PEDAGÓGUSAINK::
(Utolsó frissítés: 2021.03.01.)
 
Ajler Erika tanár
matematika, számítástechnika, orosz

Baloghné Kovács Anita Viktória tanár
magyar, történelem, hon- és népismeret

Bartovicsné Győri Szilvia tanár
német nyelv

Bátyiné Nagy Búza Mária tanító
munkaközösség vezető

Bodnárné Kerekes Ágnes tanár
matematika, testnevelés

Buzainé Hugyecz Erzsébet tanító
Csernyu-Ficsor Viktória tanár
angol nyelv, számítástechnika

Divinyi Ágnes tanár
matematika, földrajz
szakmai intézményvezető-helyettes

Eszéné Kelemen Anikó tanító
Gyurikovits Andrea tanár
magyar nyelv és irodalom, tanító
általános intézményvezető-helyettes

dr. Hadobásné Obbágy Mónika tanító
Hegedüs Csaba tanár
számítástechnika, informatika

Helebrandtné Hrenkó Ivett tanár
angol nyelv
munkaközösség vezető

Illés Zoltán Imre tanár
biológia, technika
intézményvezető

Juharosné Várhelyi Ildikó tanár
történelem, ének-zene

Kazamér Kinga tanár
matematika, fizika

Kiss Bettina tanár
magyar, rajz-és vizuális kultúra

Kiss Ilona tanár
rajz-és vizuális kultúra, földrajz

Körmendiné Nagy Marianna tanár
biológia, kémia
munkaközösség vezető

Kurucsó Andrea tanár
angol nyelv

Laczjákné Gárdus Tímea tanár
erkölcstan

dr. Legényné Balogh Ágota tanító
Lipcseiné Hódi Ildikó tanító
Mészárosné Tóth Erzsébet tanító
Moravszki Gyuláné tanár
orosz, testnevelés

Némethné Pétervári Judit tanár
biológia, technika

Nyitrai Ibolya tanító
Oroszvári-Molnár Anikó tanár
matematika, technika

Pallay-Farkas Attila tanár
földrajz, testnevelés

Siktár István tanár
történelem, földrajz

Sipos Ildikó tanító
Szatkéné Csekk Angéla tanár
magyar nyelv és irodalom

Szűcs Zsuzsa tanító
munkaközösség vezető

Szűcsné Kelemen Georgina
tanító
Tamás Kálmán tanár
biológia, testnevelés

Tóthné Meggyesi Melinda tanító
Turcsán Zsanett tanár
angol nyelv

Verba Nikoletta tanító
Veréczéné Kósa Magdolna tanító
Volenszki Zsuzsanna tanító