Oktatási formák

A magas tantárgyi ismeretek elsajátíttatása érdekében nevelőink kisfelmenő rendszerben tanítanak az alsó tagozatos osztályokban. Ez a gyerekek számára azért kedvező, mert az 1-2. osztályban az iskolaotthonos formában két nevelővel töltik a mindennapjaikat a nebulók. Ez a forma alkalmas arra, hogy átvezesse a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskola tanulmányi munkájába.

A 3-4. évfolyamosok tantárgycsoportos oktatásban részesülnek, amely nagyobb elmélyülést és tananyagsúlypontozást tesz lehetővé a tanórákon. Felkészülésüket, a szabadidő hasznos eltöltését a napköziotthon foglalkozásai biztosítják délutánonként.

A felső tagozat a szaktárgyak oktatásának hatékonyságát a kiscsoportos foglalkozás segíti elő informatikából és angol, német nyelvekből. Az 5-6. évfolyamon igény szerint biztosítjuk a napköziotthont.

Négy jól felszerelt szakterem az idegen nyelvek, az informatika és a testnevelés tantárgyak oktatási színvonalát emeli. Valamennyi osztályterem audiovizuális eszközökkel jól ellátott, hiszen televízió, írásvetítő áll mindenhol a pedagógus rendelkezésére. Az új, kellemes színű tanulói bútorok is optimista hangulatot sugároznak a napi munkához.

A tehetséggondozást és a differenciált képességfejlesztést tanórán és szakkörökön változatos módon, különböző oktatási formák és módszerek alkalmazásával oldják meg a pedagógusok.